પરિચય

4 Responses to “પરિચય”

 1. Nitin Trivedi says:

  Gujarati Sahityane jivant rakhva tame loko sundar karya karo chho. Khub anand thayo. Hu SBIma service karu 6u. Short stories lakhu 6u. Gujarati sahityana uchch magazinesma maari vaartaao pragat thati rahe 6e. Radioma pan broadcast thay 6e. Maaraa 3 sangraho publish thai chukya 6e. 1. Kagdo Smart 6e (Gira Gurjari Award Winner) 2.Man no Raja 3. Pasandgino Dushman. ‘Gujarati Lekhak Mandal’ (Gujarati Writers’ Association)na neja niche seminar ane workshops arrange karela 6e. i.e. Seminar on – Electronic Media ane ajno lekhak; workshops on ‘Creative Writing’, ‘Script Writing’, Short Story writing’ etc. Bhavnagar (Gujarat) mari karmabhumi 6e. mari stories magazines – ‘Parab'(Guj.Sahitya Parishad), Shabdshrushti'(Guj.Sahitya Akademy, Navneet Samarpan, Khevna etc.ma publish thay 6e. ‘Gujarat’ sahitna 4 magazinesna Diwali Issue ma niymit mane Short Story maate invitation maltu rahe 6e. Ek daily newspaperni Sunday edition ma ek column pan chali. Bankna House Magazinenu Editing, designing 6 years karyu. Tamne sahune abhinandan.

 2. anand vyas says:

  hi!
  i read the poem of love between a mother & daughter-in-law. it was really heart rendering. well, hats off to GSS – Gujarati Sahitya Sarita for its fantastic multifacet activities. i was just looking for a poem for my son_ Priyam, a 6 year boy for his school competition. And i came across this website with an ocean of Gujarati literature for kids as well as ‘Grown ups’.

  thanks for this ‘Link’
  anand (ahmedabad)

 3. LALIT SONI says:

  Hi VARSHABEN,
  PL. GIVE ME YOUR CONTACT PH NO SO I WILL CALL YOU.
  WE ARE RUNNING GUJARATI NEWSPAPER AND WE WANT TO PLACE YOUR CONTRIBUTION.
  MY CONTACT PH NO IS BELOW:
  PH:647 400 6248
  THX.
  SONI

 4. આપની આ હૃદય સંવેદના ની અભિવ્યક્તિ કરતી કૃતિ આસ્વાદ્ય છે.

Leave a Reply